Skatteregler for firmagaver

Her finner du informasjon om skatt for firmagaver etc. Vi understreker at vi ikke yter skatterådgivning og vi påtar oss ikke ansvaret for at informasjonen som gis nedenfor er korrekt. Sjekk alltid med regnskapsfører eller revisor ved tvil.


Generelle forutsetninger:

Forutsetningen for å kunne motta gaver skattefritt fra arbeidsgiver er at gaven er delt ut som en generell ordning i bedriften - altså at alle ansatte får tilsvarende gaver.

Man kan ikke motta skattefrie gaver i form av kontanter. Et gavekort som ikke kan veksles inn i penger vil imidlertid bli godtatt.

Bedriftens kostnader ved firmagaver skal bokføres som ikke fradragsberettiget gave.

Gaver og klær som mottas skattefritt skal ikke rapporteres til Skatteetaten i a-meldingen.

Gaver til ansatte og styremedlemmer som kan mottas skattefritt:

Uten at det foreligger spesielle anledninger kan bedriften gi skattefrie gaver til egne ansatte og styremedlemmer med inntil kr. 1.000,- inkl.mva. pr.år. pr.person. Dette gjelder eksempelvis julegaver.

Det kan gis gave som premie til egen ansatt for forslag til forbedringer av organisasjonen og arbeidsmetoder i virksomheten med inntil kr. 2.500,- inkl.mva.pr.person.

Det kan gis gave til egen ansatt eller styremedlem med kr. 3.000,- inkl.mva. pr.person når mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år.

Det kan gis gave til egen ansatt med kr. 3.000,- inkl.mva. pr.person når mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.

Det kan gis gave til egen ansatt for tjenestetid på 25, 40, 50 eller 60 år i bedriften med inntil kr. 8.000,- inkl.mva. pr.person. Hvis gaven er i form av gullklokke er beløpsgrensen kr. 12.000,- inkl.mva.pr.person.

Det kan gis gaver til egne ansatte og styremedlemmer med inntil kr. 3.000,- inkl.mva. pr.person når bedriften fyller 25 år eller et antall år som er delelig med 25.

Det kan gis gave til egne ansatte og styremedlemmer med inntil kr. 4.500,- inkl.mva. pr.person når bedriften fyller 50 år, eller et antall år som er delelig med 50.

Små og ubetydelige gaver faller utenfor beskatning uavhengig av om det gis ved jubileum eller ikke, så som reklameartikler med logo som for eksempel t-skjorter, penner, musematter, luer eller paraplyer.

Skattefrie arbeidsklær og verneklær til egne ansatte:

Når arbeidsgiver kjøper inn, og krever at den ansatte skal bruke uniform eller spesielle verneklær, er det ikke skatteplikt for arbeidstakeren.

Uniformer kjennetegnes med at de har et enhetlig utseende og uniformsmessig preg, gjerne med logo på, og at de er lite egnet til privat bruk.

Verneklær kjennetegnes ved at de gjerne brukes på grunn av stor slitasje, smuss eller hygieniske årsaker. Eksempler på dette kan være kjeledresser på bilverksteder eller overtrekksfrakker i helsevesenet.

Gaver til kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser:

Kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser kan motta enkle oppmerksomheter, beløpsmessig begrenset til satser i årlige takseringsregler. For 2018 er beløpsgrensen kr. 260,- inkl.mva pr gave.

Små og ubetydelige gaver faller utenfor beskatning, så som reklameartikler med logo som for eksempel t-skjorter, penner, musematter, luer eller paraplyer.

Enkeltstående arbeidsprestasjon til andre enn egne ansatte:

Erkjentlighetsgave for enkeltstående arbeidsprestasjon regnes ikke som skattepliktig inntekt når verdien av gaven ikke overstiger 500,- kroner. Skattefritaket gjelder bare når gaven består av annet enn pengebeløp.

Skattefradrag til bedriften for gaver ved representasjonstilfeller

Det gis skattefradrag til bedrifter for kostnader til gavegjenstand med firmamerke og/eller firmanavn knyttet til gjenstanden. Kostnaden kan ikke kan ikke overstige kr 260,- pr. gjenstand. Fradrag for oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser kan ikke overstige kr 260,- pr. tilfelle.

Merverdiavgift:

Det er ikke fradrag for inngående MVA ved kjøp av gaver til ansatte, styremedlemmer, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser. Dette gjelder likevel ikke hvis selve oppmerksomheten er av bagatellmessig verdi. Beløpsgrensen for bagatellmessig verdi er for tiden kr 100,- inkl.mva.

Vår kilde til informasjon om skatt og mva:

Skatte-ABC 2018

Link: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2018/