Salgsbetingelser

Her kan du gjør deg kjent med salgsbetingelsene til Vobaro som gjelder når du handler i vår nettbutikk


Generelt

Disse alminnelige salgsbetingelsene gjelder for alle bestillinger som gjøres på eller via nettstedet www.vobaro.no.

Kun bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter med eget organisasjonsnummer har anledning til å handle på www.vobaro.no

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, eller lignende.

1. Parter

«Selger» er Vobaro AS, org.nr. 916 262 795. Telefon til kundesenter: +47 21456200, e-post: post@vobaro.no. «Selger» blir i det følgende benevnt «vi», «oss» eller «Selger».

Kjøper er den bedrift, organisasjon eller virksomhet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» "dere" eller «ditt».

2. Hvordan handle i nettbutikken vobaro.no?

Her har vi beskrevet kjøpsprosessen slik at du alltid kan føle deg trygg når du handler på nett.
1. Orienter deg om produktene
2. Velg ønsket produkt
3. Legg i handlekurv
4. Trykk "Gå til kassen"
5. Logg inn eller registrer deg som ny kunde ved fylle ut kundeopplysninger.
5. Trykk "Send bestilling". Dette er uforpliktende.
6. Deretter vil vi sende deg et tilbud i form av en ordrebekreftelse der vi gir oversikt over bestilte varer, priser, merverdiavgift, fraktmetode, fraktpriser og forventet leveringstid.
7. Deretter må du som kjøper utføre kontroll av ordrebekreftelsen før dette bekreftes skriftlig til oss. Først ved din skriftlige aksept av ordrebekreftelsen anses bindende avtale å være inngått. Se mer om prosessen under i punkt 3.
8. Når du som kjøper skriftlig bekrefter tilbudet ovenfor oss anses dette samtidig å være utgjøre en aksept av våre alminnelige salgsvilkår.

3. Nærmere om din bestilling på vobaro.no

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg til den e-postadressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Alle våre ordrebekreftelser er anse som tilbud til deg som kunde, og du kan fritt velge om du ønsker å benytte deg av dette eller ikke. Først når du skriftlig har akseptert og bekreftet vår ordrebekreftelse er det inngått bindende avtale.

Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Vi har mulighet til å gjøre endringer frem til varen sendes fra vårt lager.

Dersom du ønsker å kontakte oss kan du ringe vårt kundesenter på tel. +47 21456200 eller sende epost til post@vobaro.no.

4. Betaling

Når du handler på vobaro.no er det Vobaro AS som håndterer faktureringen. Ved spørsmål om betaling kan du kontakte vårt kundesenter på tlf. 21456200.

Alle priser som er oppgitt på vobaro.no er eksklusive merverdiavgift. Ordrebekreftelsen vil inkludere merverdiavgift samt alle utgifter forbundet med varen som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Når du har akseptert og bekreftet ordrebekreftelsen vil du motta faktura. Denne skal som hovedregel betales før vi sender varene eller utfører bestilling hos våre underleverandører. Vår leveringsplikt bortfaller dersom betalingsfrist i faktura ikke overholdes.

Før vi eventuelt lar kjøpere handle helt eller delvis på kreditt vil vi gjøre en vurdering for å avgjøre om du får handle for det valgte beløpet. I denne vurderingen, ser vi i hovedsak på tre ting: din tidligere betalingshistorikk hos dem, hvor mye du ønsker å handle og ekstern informasjon som vi henter fra et kredittopplysningsbyrå (gjenpartsbrev sendes ved innhenting av informasjon fra kredittopplysningsbyrå). Det er altså en kombinasjon av flere forskjellige faktorer som avgjør om kjøpet går igjennom. Skulle kjøpet ikke gå igjennom med faktura kan du gjennomføre bestillingen ved å forhåndsbetale bestillingen.

Ved manglende innbetaling, belastes konto med forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76 nr. 100. Gebyr belastes i h.h.t. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26.

5. Ingen returrett / angrerett i forbindelse med kjøp på vobaro.no

Det er utelukkende bedrifter, organisasjoner og virksomheter som kan bestille varer på www.vobaro.no. Vobaro AS inngår med andre ord utelukkende avtaler med profesjonelle parter. Dette innebærer at "Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler" (Angrerettloven) ikke kommer til anvendelse for noen handler som utføres med Vobaro AS som selger.

For det tilfelle at vi unntaksvis lar forbrukere utføre bestillinger på www.vobaro.no vil angrerettloven ikke gjelde for "varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg" jf. Angrerettloven § 22, 1.ledd bokstav e). Dette gjelder eksempelvis hvis varen er blitt preget med logo eller firma-/personnavn etter kundens spesifikasjoner.

6. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Ved levering på forretningsadresse med innbæring så tenk på at du selv har ansvar for at det er mulig å frakte produktene inn. For levering på forretningsadresse må du være på plass for å ta imot varene og vi kan avkreve legitimasjon før vi overleverer varene.

Dersom du har bestilt innbæring av produkter, tenk på at du selv har ansvar for å beskytte gulv, vegger, med mer. På grunnlag av HMS-krav er våre transportører pålagt å beholde godkjent verneutstyr som skotøy på.

Avbestilling av levering på forretningsadresse må senest foreligge to virkedager før avtalt tid. Dersom levering ikke kan utføres på grunn av at hinder foreligger på forretningsadressen, eller at avbestilling skjer for sent, forbeholder vi oss retten til å ikke refundere fraktkostnaden.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om, og eventuelt når, levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Dersom prduktene er utsolgt gir vi deg valget mellom å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

7. Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen umiddelbart sendes oss skriftlig. Reklamasjon må rettes til Vobaro AS ved å sende epost til post@vobaro.no

8. Personopplysninger

Personvernerklæring ligger tilgjengelig på forsiden www.vobaro.no

9. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

10. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan saken bringes inn for de norske domstoler.

11. Utførsel

Foretak eller organisasjon som ikke har virksomhet i Norge kan du få utlevert varene uten at det beregnes norsk merverdiavgift. For å kunne gjøre dette må varene sendes ut av Norge av oss. Det vil si at du ikke må ha mottatt varene i Norge. Levering til adresse utenfor Norge må være avtalt med oss før bindende avtale foreligger.